Folyósítás

Folyósítási díj
Folyósítás esetén az Ügyfél folyósítási díjat köteles fizetni az Üzletszabályzat, illetve a Pénzügyi vállalkozás mindenkori Hirdetményében közzétett feltételek szerint. A folyósítási díj a jóváhagyott kölcsönösszegre vetítve kerül felszámításra, megfizetése ingatlanvásárlás célú, vagy hitelkiváltás esetén a folyósításig, egy összegben esedékes, szabadfelhasználás célú kölcsön esetén a kölcsön összegéből kerül levonásra.

Folyósítási árfolyam
A deviza alapú hitel forintban történő folyósítása esetére, valamint az Üzletszabályzatban, illetve a kölcsönszerződésben meghatározott egyéb esetekben a Hitelező által meghatározott és alkalmazott, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben kifüggesztett, valamint a Hitelező internetes honlapján közzétett napi árfolyam.

Folyósítás napja
Az a nap, amely értéknapon a kölcsön (rész)összegével a Hitelező az Ügyfél hiteltartozásának nyilvántartására szolgáló számláját megterheli.