Utasbiztosítás

Tájékozódjon a lehetőségekről, ismerje meg a szerződéskötés feltételeit.


Online biztosításkötés

Külföldi utazás nélkülözhetetlen kelléke az utasbiztosítás, melynek szolgáltatási elemei – többek között – anyagi fedezetet nyújt a sürgős beteg és baleseti ellátások költségeire, enyhíti az útipoggyászokban keletkezett károkat, a világ bármely pontján 24 órás segítségnyújtási szolgálatot biztosít.

Utasbiztosítás megkötésének feltételei
Minden biztosító esetében az utasbiztosítást kizárólag Magyarország területén, az utazás megkezdése előtt lehet megkötni. Nem köthető biztosítás a külföldön életvitelszerűen élőkre, illetve a külföldön munkát vállalókra.

Utasbiztosítás szolgáltatásai
Minden biztosító utasbiztosítási terméke tartalmazza a 24 órás asszisztenciaszolgáltatást, élet-, baleset- és betegségbiztosítási szolgáltatást, továbbá több módozat esetében felelősség-, jogvédelem- és poggyászbiztosítást.
Az asszisztenciaszolgáltatás keretében telefonon nyújtanak segítséget betegség vagy baleset esetén. Telefonon kaphatunk felvilágosítást az egészségügyi ellátásunk lehetőségeiről. Az élet-, baleset- és betegségbiztosítás esetén betegségünk, balesetünk kapcsán több olyan szolgáltatást kínálnak a biztosítók melyek inkább asszisztenciának, segítségnyújtásnak mondhatók. Ilyenek például a hozzátartozó értesítése, hozzátartozó kiutazásának megszervezése, gyermek hazajuttatása, vagy éppen az idő előtti hazautazással járó költségek megtérítése. Továbbá ide tartozik a beteg (esetleg holttest) hazaszállítása miatt felmerült költségek kifizetése is. A biztosító kártérítést fizet baleseti rokkantság és csonttörés esetén is.
Poggyászbiztosítás tartalmazza a poggyászban eset károk megtérítését, a poggyász eltulajdonításának esetén limitáltan a költségek megtérítését, valamint több módozat esetén a poggyászkésésből adódó költségtérítést.
Számos módozat esetében olyan plusz szolgáltatásokat nyújtanak a biztosítók, mint pl. jogvédelem, ügyvédi költségek térítése, óvadékelőleg, stb. Általában ezen szolgáltatásokat csak a drágább termékek választása esetén nyújtja a biztosító.

Mentesülések és kizárások
A biztosítások általános kizárásai (nukleáris sugárzás, polgárháború, háború, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, ittas állapot, kábítószer hatása, öngyilkosság) az utasbiztosítások esetben is érvényesülnek.
A betegségbiztosításoknál természetesen nem biztosított az utazás előtt már meglévő betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események.
Poggyászbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, készpénzt, sporteszközöket ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók (pl. fényképezőgép, videokamera).

A weboldalunkon közzétett információk TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! Jelenleg a feltételek naponta változnak. Az aktuális, friss információkért keresse munkatársainkat a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeik bármelyikén, vagy irodánkban személyesen!