Lakásbiztosítás

Tájékozódjon a lehetőségekről, ismerje meg a szerződéskötés feltételeit.


Online biztosításkötés

Ön megszerezte álmai otthonát, de gondoljon bele a következő szavak jelentésébe: tűz, vihar, csőtörés, betörés és rablás, felelősség. Csak néhány a lehetséges kockázatok közül.
Védje meg legfontosabb beruházását, otthonát, az igényeinek leginkább megfelelő biztosítás kiválasztásával. A következőkben egy átfogó lakásbiztosítási tájékozatót közlünk.

Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt tájékozódjon az egyes biztosítók különös lakásbiztosítási feltételeiről is.

Mely kockázatokra nyújt fedezetet a lakásbiztosítás?

 • Tűz
 • Légijármű ütközése
 • Robbanás
 • Idegen tárgyak rádőlése
 • Villámcsapás
 • Betöréses lopás
 • Indukció (másodlagos hatás)
 • Rablás
 • Vihar
 • Vandalizmus
 • Felhőszakadás
 • Vezetékes vízkár (csőtörés)
 • Árvíz
 • Üvegtörés
 • Hónyomás
 • Rom- és törmelékeltakarítás
 • Jégverés
 • Oltás, mentés költsége
 • Földrengés
 • Kárenyhítés költsége
 • Fölcsuszamlás
 • Ideiglenes lakás bérleti díja
 • Kő- és földomlás
 • Elmaradt lakbér megtérítése
 • Beomlás
 • Balesetbiztosítás
 • Idegen jármű ütközése
 • Felelősségbiztosítás

Milyen vagyontárgyak biztosíthatók?
Épületek, építmények:
Állandó lakás céljára szolgáló épületek (lakóház, lakás, lakásbérlemény)
Nyaralók (nyaraló, hétvégi ház, hegyi hajlék, présház, tanya, stb.)
Melléképületek I. (nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek pl.: garázs, kamra, ól, terménytároló, pincerekesz stb., amelyek a “főépülettel” (lakóház, nyaraló) megegyező kockázatviselési címen állnak).
Melléképületek II. (a “főépülettől” eltérő címen található melléképület (pl. garázs).
Építmények (pl. a “főépülethez” tartozó járdák, kerítés, medence, stb.)
FONTOS tudni, hogy a biztosítók többsége kizárja a biztosítható vagyontárgyak köréből, a még építés alatt álló épületeket és a bennük elhelyezett, technológiai szükségszerűségből betárolt, beépítésre váró építő, segéd- és kiegészítő anyagokat. Az építés idejére az úgynevezett Építész Szerelés Biztosítást javasoljuk.

Ingóságok:
Általános háztartási ingóságok:
Mindazon vagyontárgyak összessége, melyek egy háztartásban általánosan előfordulnak, a biztosítottak tulajdonát képezi, továbbá az általuk bérelt, kölcsönvett, nem beépített vagyontárgyak, amelyek a háztartás vitelhez szükségesek a biztosított személyes használatára, fogyasztására szolgálnak. Példák (a teljesség igénye nélkül): bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek, lámpák, elektorakusztikai berendezések, konyhagépek, barkács és kerti eszközök, ruházat, könyvek, játékok, élelmiszerek, camping felszerelés, szobanövények, sport- és hobbifelszerelés, poharak, üvegáruk, edények evőeszközök…stb.) Amennyiben bizonytalan a biztosítási összeg helyes meghatározásában kérjük, töltse ki a következő űrlapot, mely segítségére lesz érékeinek felmérésében.

Kiemelt értékű ingóságok:
Ebbe a vagyoncsoportba kérjük feltüntetni a 150,000,- Ft egyedi értéket meghaladó híradástechnikai, szórakoztató elektronikai, optikai készülékeket, berendezéseket, hangszereket (pl.: tv, videó, kamera, hifi, számítógép-konfiguráció). Ide tartozik a 150,000,- Ft érték feletti karóra (nem nemesfémből) ill. azon gyűjtemények, amik az “értékőrző” ingóságok vagyoncsoportból kimaradtak (pl.: CD, LP gyűjtemény).

Értékőrző ingóságok:
Értéktárgyak az olyan ingóságok, amelyek lakásban való tartása általánosan elfogadott, de egyedi nagy értéket képviselnek, és általában értékőrző tulajdonsággal rendelkeznek. Ebbe a vagyoncsoportba tartoznak a nemesfémek, gyűjtemények, képzőművészeti és iparművészeti alkotások, valódi szőrmék, antik tárgyak.

Nemesfémek:
Nemesfémek, drágakő vagy igazgyöngy, valamint ezek felhasználásával készült tárgyak funkciójuktól függetlenül. Ebbe a csoportba tartozónak tekintjük a féldrágaköveket, ill. az annak felhasználásával készített tárgyakat is (achát, türkiz, rózsakvarc, onix, jade stb.).

Gyűjtemények: (pl. érme és bélyeggyűjtemény)

A gyűjtemény alapfeltételei: értékhordozó, minimum 20 darab katalogizált, azaz tételesen felírt, szakszerűen, minden fontos adatot tartalmazzon, és a leírás mellékletként a biztosítási szerződésben szerepeljen.

Szerződő, biztosított, kedvezményezett

Szerződő:
A biztosítási szerződést a vagyontárgy megóvásában érdekeltek köthetik meg, illetve az, aki a szerződést ilyen személy javára köti. Ennek megfelelően a biztosítást magyar állampolgárokon kívül gazdálkodó szervezet, társasház, lakásszövetkezet, illetve külföldi állampolgár is megkötheti.

Biztosított:
Épületek, építmények vonatkozásában:
a kötvényen név szerint feltüntetett tulajdonos, lakásbérlő, bérlőtárs, társbérlő,
a tulajdonostársak tulajdoni hányaduk arányában,
a lakásszövetkezet, a biztosítónál biztosított és a szövetkezet összes lakása darabszámának arányában,
illetve az egy kötvényen feltüntetett társasház, ill. lakásszövetkezet.

Ingóságok vonatkozásában:
a kötvényen név szerint feltüntetett személy,
azok a közeli hozzátartozók és hozzátartozók, akik a biztosítási esemény bekövetkeztének időpontjában vele állandó jelleggel együtt élnek (Ptk.685.§ b, pont).
Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér.

Hozzátartozó:
az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

Kedvezményezett:
A biztosított jogosult a szerződésből eredő szolgáltatásokra kedvezményezettet megjelölni. Jellemzően a banki hitellel finanszírozott lakásépítés vagy vásárlás esetén kell a hitelt nyújtónak a kedvezményezettségét záradékolni a biztosítási kötvényben. Az ilyen esetekben a mindenkori hiteltartozás erejéig a bank a kedvezményezett.

Hogyan határozzuk meg a biztosítási összeget?
A biztosítási összeg helyes meghatározása rendkívül fontos, mivel a valóságosnál alacsonyabb értéken történő biztosítás következménye az alulbiztosítottság, ami kár esetén aránylagos (pro-rata) kártérítéshez vezethet. /Aránylagos (pro-rata) kártérítés: a biztosító a kárt csak olyan arányban téríti meg, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez. Példa: az épület kárkori újraépítési értéke 20 millió Ft, a biztosítási szerződésben az épületbiztosítási összeg 10 millió Ft. Ez 50%-os alulbiztosítottságot jelent, azaz egy 1 millió forintos épületkár esetén csak 500eFt-ot fog megtéríteni a biztosító./

Épületérték (biztosítási összeg) meghatározása
A biztosítási összeget az ingatlan hasznos alapterületének és az újraépítési négyzetméterárnak a szorzatából kapjuk. Az ingatlan értékének meghatározásánál a forgalmi érték nem irányadó, a biztosítási összegnek az újraépítési költséget kell reprezentálnia. A biztosítási összeget a biztosított határozza meg, vállalva annak következményeit.

Ingóságok értékének meghatározása
Az ingóságok értékének meghatározása a biztosított feladata. Fel kell mérni, hogy a biztosított ingatlanban található ingóságok, egy totálkár esetén mekkora összegből lennének pótolhatók.

Milyen védelem mellett vállalják a biztosítók a betöréses lopás kockázatát?
Valamennyi biztosító lakásbiztosítási szabályzata (szerződési feltétele) meghatározza azon vagyonvédelmi követelményeket melyek megléte szükséges a betöréses lopás kockázat vállalásához. (részletesen) Az egyes vagyonvédelmi szintekhez káreseményenkénti kártérítési limiteket határoznak meg a biztosítók.

Betöréses lopás biztosításra abban az esetben nyújtanak fedezetet a különböző biztosítók, amennyiben a biztosított ingatlan védelme teljesíti legalább, az un. “minimális mechanikai védelem” előírásait. Az ilyen alap védelem mellet ugyanakkor a biztosító által vállalt káreseményenkénti kártérítési limit is viszonylag alacsony, átlagosan 2-3 millió forint, de szórás jelentős 1,5-8 millió forint. Természetesen a biztosított értékek nagyságától függően a védelmi követelmények szigorodnak. A biztosítókra általában jellemző, hogy a mechanikai védelmet töbre becsülik az elektronikai jelzőrendszereknél, így a védelem kialakításánál érdemes ezekre helyezni a nagyobb hangsúlyt.

A weboldalunkon közzétett információk TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK! Jelenleg a feltételek naponta változnak. Az aktuális, friss információkért keresse munkatársainkat a kapcsolat menüpontban található elérhetőségeik bármelyikén, vagy irodánkban személyesen!